Razmenjivači toplote

XG 20Rastavljivi razmenjivači toplote su projektovani za sisteme daljinskog grejanja (DH) i nude izuzetnu sposobnost provođenja toplote. Pogodni su za primenu u grejanju, za potrošnu toplu vodu, a posebno gde se zahteva čišćenje razmenjivača toplote. Takođe su pogodni za primenu u HVAC sistemima (grejanje, ventilacija i klimatizacija), hlađenju i industriji.

* VAŽNO: Mogu raditi na 16 i na 25 bara!


XG 20

Tehnički podaci