AVTTermostatski proporcionalni pogon (termostat) za regulaciju temperature.

U kombinaciji sa VG(F) ventilom regulator je razvijen pre svega za pripremu PTV-a u rezervoarima, sistemima skladištenja PTV-a i trentutne pripreme PTV-a. Može se koristiti u mešalnom krugu kao i u sobnom grejanju takođe. Regulator se zatvara pri porastu temperature.

U kombinaciji sa VGS ventilom regulator je razvijen pre svega za primenu u parnim ili toplovodnim sistemima i to za temperature najviše do 200° C. Regulator se zatvara pri porastu temperature.

U kombinaciji sa VGU(F) ventilom regulator je razvijen pre svega za primenu u sistemima za rashlađivanje. Regulator se otvara pri porastu temperature.

Regulatori temperature AVT / VG(F) i AVT / VGS su testirani po EN 14597 standardu. Mogu se koristiti u kombinaciji sa sigurnosnim regulatorima STM i sigurnosnim temperaturnim ograničivačem STL.


AVT

Tehnički podaciKataloški brojPN
(bar)
Min. podešena temp.
(° C)
Max. podešena temp.
(° C)
Dužina kapilare
(m)
Max. temp. senzora
(° C)

AVT

065-0596 25-1040590
065-0597 2520705120
065-0598 2540905140
065-0599 25601105160
065-0600 25-1040590
065-0601 2520705120
065-0602 2540905140
065-0603 25601105160

AVT (brza reakcija)

065-0604 251045495
065-0605 2535704120
065-0606 25601004150
065-0607 25851254175


Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehnički katalog
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDDCM502, Jezik: English, Datum objave: 25/01 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDJKA502, Jezik: English, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDJKC502, Jezik: English, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGU
VDJKB602_AVT_VGU-F.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDJKB602, Jezik: English, Datum objave: 09/08 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDJKE602, Jezik: English, Datum objave: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJKF502, Jezik: English, Datum objave: 23/02 2018
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDHDU402, Jezik: English, Datum objave: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDHDW302, Jezik: English, Datum objave: 25/01 2017
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV402_VGU-VGU-F_PN25.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDHDV402, Jezik: English, Datum objave: 04/09 2017
 


Uputstva
 
AVT
VIGCW38N_AVT.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIGCW38N, Jezik: (8N) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Datum objave: 30/08 2017