Industrijska automatika

Tip EV210BEV210B pokriva široku paletu direktno upravljanih dvokrakih elektromagnetnih ventila za univerzalnu primenu. EV210B program snažnih elektromagnetnih ventila sa visokim mogućnostima i mogu se upotrebiti u raznim teškim uslovima rada.

Priključci su od 1/8" pa do 1", NC i NO verzije, temperature medija najviše do 140 °C (para niskog pritiska), zaštita od vlage do IP67 obezbeđujući optimalan rad čak i pod kritičnim uslovima.


Tip EV210B

Tehnički podaciKataloški brojSistemKodni TipFunkcijaPriključak:

EV210B

032U1458 OtvorenEV210B 1.5B G 18F NC000 NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U1470 ZatvorenEV210B 3.0 G 14F NC000 NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U1480 ZatvorenEV210B 4.5B G 38F NC000 NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3600 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5B G 14E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3601 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5B G 14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3602 Otvoren i zatvorenEV210B 6.0B G 14E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3603 Otvoren i zatvorenEV210B 6.0B G 14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3605 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5B G 38E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3606 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5B G 38F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3607 Otvoren i zatvorenEV210B 6.0B G 38E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3608 Otvoren i zatvorenEV210B 6.0B G 38F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3609 Otvoren i zatvorenEV210B 8.0B G 38E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3610 Otvoren i zatvorenEV210B 8.0B G 38F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3611 Otvoren i zatvorenEV210B 10B G 38E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3612 Otvoren i zatvorenEV210B 10B G 38F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3613 Otvoren i zatvorenEV210B 15BD G 38E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3614 Otvoren i zatvorenEV210B 15BD G 38F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3615 Otvoren i zatvorenEV210B 8.0B G 12E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U3616 Otvoren i zatvorenEV210B 8.0B G 12F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U3617 Otvoren i zatvorenEV210B 10B G 12E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U3618 Otvoren i zatvorenEV210B 10B G 12F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U3619 Otvoren i zatvorenEV210B 15BD G 12E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U3620 Otvoren i zatvorenEV210B 15BD G 12F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U3621 Otvoren i zatvorenEV210B 20BD G 34E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/4
032U3622 Otvoren i zatvorenEV210B 20BD G 34F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/4
032U3623 Otvoren i zatvorenEV210B 25BD G 1E NC000NC (normalno zatvoren)G 1
032U3624 Otvoren i zatvorenEV210B 25BD G 1F NC000NC (normalno zatvoren)G 1
032U3629 Otvoren i zatvorenEV210B 1.5B G 14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3630 Otvoren i zatvorenEV210B 1.5B G 18E NO000NO (normalno otvoren)G 1/8
032U3631 Otvoren i zatvorenEV210B 1.5B G 18F NO000NO (normalno otvoren)G 1/8
032U3632 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 18E NO000NO (normalno otvoren)G 1/8
032U3633 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 18E NO000NO (normalno otvoren)G 1/8
032U3634 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 18E NO000NO (normalno otvoren)G 1/8
032U3635 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 18F NO000NO (normalno otvoren)G 1/8
032U3636 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 14E NO000NO (normalno otvoren)G 1/4
032U3637 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 14F NO000NO (normalno otvoren)G 1/4
032U3638 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 14E NO000NO (normalno otvoren)G 1/4
032U3639 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 14F NO000NO (normalno otvoren)G 1/4
032U3640 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5B G 14E NO000NO (normalno otvoren)G 1/4
032U3641 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5B G 14F NO000NO (normalno otvoren)G 1/4
032U3643 Otvoren i zatvorenEV210B 3B G 38F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U3645 Otvoren i zatvorenEV210B 1.5SS G 18E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U3646 Otvoren i zatvorenEV210B 1.5SS G 18F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U3647 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0SS G 18E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U3648 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0SS G 18F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U3649 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0SS G 18E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U3650 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0SS G 18F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U3652 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0SS G14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3653 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0SS G 14E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3654 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0SS G 14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3655 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5SS G 14E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U3656 Otvoren i zatvorenEV210B 4.5SS G 14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U5701 Otvoren i zatvorenEV210B 1.5B G 18E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U5702 Otvoren i zatvorenEV210B 1.5B G 18F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U5704 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 18F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U5705 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 18E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U5706 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 18F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U5707 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 14E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U5708 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U5709 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 14E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U5710 Otvoren i zatvorenEV210B 3.0B G 14F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U5714 Otvoren i zatvorenEV210B 2.0B G 18E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/8
032U7143 Otvoren EV220B 40B G 112F NO000NO (normalno otvoren)G 1 1/2


Dokumentacija1 Pronadjeni dokumenti: 1 tehnički katalog


Tehnički katalog
 
Solenoid Valve Type EV210B
PD200A502.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: ID1AA102, Jezik: English, Datum objave: 25/03 2003