Pužni prenosnikPužni prenosnik

Tehnički podaciKataloški brojOpis

Pužni prenosnik

065N8115 za DN 125/200 redukovani protok / DN 100/150 pun protok
065N8120 za DN 250 redukovani protok / DN 200 pun protok
065N8125 za DN 300/350 redukovani protok / DN 250 pun protok
065N8135 za DN 400 redukovani protok / DN 300 pun protok
065N8140 za DN 450/500 redukovani protok / DN 400 pun protok


Dokumentacija1 Pronadjeni dokumenti: 1 prospekt


Prospekt
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBKDF102, Jezik: English, Datum objave: 05/05 2016