ABNM & ABRA pogoniModulacioni pogon ABNM upotrebljava se u sistemima digitalnog direktnog upravljanja (DDC) s naponom upravljanja od 0-10 V. ABNM je namenjen sistemima grejanja i hlađenja.

ABNM & ABRA pogoni

Tehnički podaciKataloški brojTipOpisNapajanje
(V.a.c.)
Napon upravljanja
(V.d.c.)
Dužina kabla

ABNM pogoni

082F1111 ABNM A5 for RA2000    

ABRA actuators

082F1085 ABRARA 200024  


Dokumentacija4 Pronadjeni dokumenti: 1 sertifikati, 2 tehnički katalog i 1 uputstva


Sertifikati
 
Manufacturer's Declaration Valve Actuators
Manufacturer's Declaration VCSKF102_TWA.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VCSKF102, Jezik: English, Datum objave: 30/08 2013
 


Tehnički katalog
 
Actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
ABNM_X005228_VD78H602.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VD78H602, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2012
 
Actuator Type ABNM-LOG/LIN for AB-QM, 0-10 V proportional
VDSKF202_ABNM_LOG_LIN.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDSKF202, Jezik: English, Datum objave: 05/10 2011
 


Uputstva
 
Instruction for actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
ABNM_VISDG351.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VISDG351, Jezik: (51) DK,GB,DE, Datum objave: 27/01 2011
 


Linkovani proizvodiAB-QM AB-QM je balansni i regulacioni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu, koji se primenjuje u instalacijama jednocevnog radijatorskog grejanja, ventilator konvektora, rashladnih tavanica i klima komora. AB-QM u kombinaciji sa elektromotornim ili elektrotermičkim pogonom postaje regulator protoka. Zbog svoje originalne konstrukcije, autoritet ovog ventila je uvek 100%. Opseg protoka koji se može podesiti je od 30 do 280.000 l/h.