Regulacija radijatorskog grejanja

Ograničavač povratne temperature FJVROgraničavač povratne temperature FJVR automatski reguliše povratnu temperaturu iz radijatora, konvektora, malih krugova podnog grejanja itd. Koristi se u kombinaciji sa FJVR ventilima (pogledati u delu Dodaci).

Ograničavač povratne temperature FJVR

Tehnički podaciKataloški brojTipOpisOpseg podešavanja
(° C)

FJVR senzor

003L1040 FJVRTermostatski senzor10 - 50
003L1070 FJVRTermostatski senzor10 - 80


Dokumentacija4 Pronadjeni dokumenti: 1 sertifikati, 2 tehnički katalog i 1 uputstva


Sertifikati
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2013
 


Tehnički katalog
 
Limiter povratne temperature vode FJVR
VDTGO445 FJVR (Serbian).pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDTGO445, Jezik: Srpski, Datum objave: 26/11 2018
 
Return temperature limiter type FJVR
VDTGO602 FJVR (English).pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDTGO602, Jezik: English, Datum objave: 05/11 2018
 


Uputstva
 
Thermostatic Return Temperature Limiter, type FJVR
003L1421_GB.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITGR102, Jezik: English, Datum objave: 01/01 2002
 


DodaciOgraničivač povratne temperature FJVR telo ventila FJVR ventil se koristiti isključivo u kombinaciji sa ograničavačem povratne temperature tipa FJVR (pogledati u rubrici Linkovani proizvodi). FJVR venitl se ugrađuje na izlazu iz radjatora ili kruga podnog grejanja. Ventil i senzor mogu biti montiran u bilo kom položaju s tim što se mora paziti na smer protoka.