AVDO, spoljašnji/unutrašnji navojVentil je ugaonog tipa sa unutrašnjim navijem na ulazu i sa holenderskom navrtkom i produžnim nasadom na izlazu.

AVDO, spoljašnji/unutrašnji navoj

Tehnički podaciKataloški brojTipOpseg podešavanja
(bar)
Priključak
na razvodu
Priključak
na povratu

AVDO sa spoljašnjim/unutrašnjim navojem

003L6003 AVDO 150.05 - 0.5Rp 1/2R 1/2
003L6008 AVDO 200.05 - 0.5Rp 3/4R 3/4
003L6013 AVDO 250.05 - 0.5Rp 1R 1


Dokumentacija

Deklaracije
 
AVDO- Manufacturers declaration
AVDO - Declaration 20160115133901274.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VJPBC102, Jezik: English, Datum objave: 18/01 2016
 


Sertifikati
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCPBC102, Jezik: English, Datum objave: 27/01 2011
 


Tehnički katalog
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VD55K902, Jezik: English, Datum objave: 31/03 2011
 
Automatski prestrujni regulacioni ventil AVDO
AVDO_VD55K845.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VD55K845, Jezik: Srpski, Datum objave: 03/01 2008
 


Uputstva
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VI55M902, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI55L400, Jezik: No text, Datum objave: 01/02 1992