AFPRegulator diferencijalnog pritiska bez pomoćne energije koji se prevashodno upotrebljava u sistemima daljinskog grejanja. Regulator se zatvara sa povećanjem diferencijalnog pritiska.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFG 2 / VFG 21 - za tehničke parametre pogledaj dole pod "Poveži sa..."
-pogona tip AFP / AFP-9 sa regulacionom membranom i oprugom za podešavanje diferencijalnog pritiska - vidi dole.


AFP

Tehnički podaciKataloški brojPodešavanjeMin. podešeni Dp
(bar)
Max. podešeni Dp
(bar)
PN
(bar)
DNKvs
(m3/h)

AFP

003G1016 Podesiv0,151,516 0
003G1017 Podesiv0,10,716 0
003G1018 Podesiv0,050,3516 0

AFP-9

003G1014 Podesiv1616 0
003G1015 Podesiv0,5316 0


Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VNCCF202, Jezik: English, Datum objave: 08/01 2004
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: English, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: English, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: English, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehnički katalog
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH102_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDLIH102, Jezik: English, Datum objave: 03/12 2018
 


Uputstva
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VICAK21I, Jezik: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 29/09 2015
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIHCW100, Jezik: No text, Datum objave: 27/10 2003
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: No text, Datum objave: 19/02 2018
 


Dodaci