AFAPrestrujni ventil (regulator pritiska) bez pomoćne energije koji se prevashodno upotrebljava u sistemima daljinskog grejanja. Regulator se otvara pri povećanju pritiska.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFG 2 / VFG 21 - za tehničke parametre pogledaj dole pod "Poveži sa...."
-pogona tip AFA sa regulacionom membranom i oprugom za podešavanje pritiska - vidi dole.


AFA

Tehnički podaciKataloški brojPodešavanjeMin. podešeni Dp
(bar)
Max. podešeni Dp
(bar)
PN
(bar)
DNKvs
(m3/h)

AFA

003G1007 Podesiv101625 0
003G1008 Podesiv31125 0
003G1009 Podesiv1525 0
003G1010 Podesiv0,52,525 0
003G1011 Podesiv0,151,225 0
003G1012 Podesiv0,10,625 0
003G1013 Podesiv0,050,3525 0


Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
AFA/VFG 2 (21)
vncch102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCH102, Jezik: English, Datum objave: 23/01 2004
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: English, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: English, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: English, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehnički katalog
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM802_AFA-VFG2.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDCAM802, Jezik: English, Datum objave: 15/10 2018
 


Uputstva
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VICAI18E, Jezik: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Datum objave: 15/10 2014
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: No text, Datum objave: 19/02 2018