Elektronski sigurnosni termostatSigurnosni termostat ST sastoji se od radnog termostata (TR) i jednog od: sigurnosnog termostata (STW) sa automatskom "reset" funkcijom ili graničnog termostata (STB).

Ako se ST upotrebljava sa elektromotornim pogonom sa povratnom oprugom, tada sigurnosni termostat oslobađa povratnu oprugu da bi se zatvorio elektromotorni regulacioni ventil.

Sigurnosni termostati odobreni su u skladu sa DIN 3440 sa brojem DIN Registra: TR STW 983 93, TR STB 982 93.


Elektronski sigurnosni termostat

Tehnički podaciKataloški brojOpisTermostat
(°C)
Sigurnosni termostat
(°C)
Granični termostat
(°C)

ST-1

087N1050 Sigurnosni termostat ST-130-120100-120

ST-2

087N1051 Sigurnosni termostat ST-230-90 95


Dokumentacija

Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
ST 1, ST 2
EU declaration of conformity ST1_2September16.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJIAP202, Jezik: English, Datum objave: 09/09 2016
 


Tehnički katalog
 
ST-1/ST-2
VD77H602_ST-1_ST-2.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD77H602, Jezik: English, Datum objave: 12/10 2006
 


Uputstva
 
ST-1 / ST-2
VI77P600_ST-1_ST-2.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI77P600, Jezik: No text, Datum objave: 16/10 2008