AVTBKompletna konfiguracija regulatora temperature tip AVTB sastoji se od dugmeta za podešavanje, tela ventila, meha sa kapilarnom cevi i senzora sa čaurom.

Upotrebljava se za regulaciju temperature u rezervoarima PTV, izmenjivačima toplote, uljnim predgrejačima i sl.


AVTB

Tehnički podaciKataloški brojDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Min. podešena temp.
(° C)
Max. podešena temp.
(° C)

AVTB

003N2232 151,916130030
003N2252 151,9161302060
003N3232 203,416130030
003N3252 203,4161302060
003N4232 255,516130030
003N4252 255,5161302060
003N5020 151,9161302060
003N5039 151,9161302060
003N5045 151,91613030100
003N5074 151,9161302060
003N5075 203,4161302060
003N5101 151,916130030
003N5102 203,416130030
003N5103 255,516130030
003N5104 151,9161302065
003N5111 151,9161302060
003N5112 203,4161302060
003N5113 255,5161302060
003N5114 151,9161302060
003N5115 203,4161302060
003N5116 255,5161302060
003N5141 151,91613030100
003N5142 203,41613030100
003N5143 255,51613030100
003N8141 151,91613030100
003N8142 203,41613030100
003N8143 255,51613030100
003N8229 151,9161302060
003N8230 203,4161302060
003N8253 255,5161302060


Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
Temperature controllers
temperature controllers-02.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLJA202, Jezik: English, Datum objave: 03/04 2009
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehnički katalog
 
AVTB
VDJKZ402_AVTB.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDJKZ402, Jezik: English, Datum objave: 18/04 2018
 


Uputstva
 
AVTB
vi52i300.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VI52I300, Jezik: No text, Datum objave: 30/03 2004
 
AVTB
VI52Y59R_AVTB.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI52Y59R, Jezik: (9R) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,HU,PL,RU, Datum objave: 07/05 2018