STFWSigurnosni termostat za nadzor temperature SFTW, upotrebljava se za regulaciju i nadzor temperature u sistemima za pripremu PTV i sistemima grejanja.


STFW

Tehnički podaci

Dokumentacija

Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehnički katalog
 
STW/VFG(S) 2, STW/AFT/VFG(S) 2
VDGAQ502_STFW-VFG-S2-AFT.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDGAQ502, Jezik: English, Datum objave: 23/02 2018
 


Uputstva
 
STFW / VFG(S); AFT/STFW/VFG(S)
VIIAL35B_STFW_AFT_VFG-S (2).pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VIIAL35B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 16/08 2016