RAVKUpotrebljava se za regulaciju temperature malih rezervoara tople vode ili razmjenjivača toplote u radijatorskim sistemima grejanja.

RAVK je termostatski element/pogon bez dodatne energije koji se može upotrebljavati u kombinaciji sa 2-krakim (prolaznim) ventilima tip RAV-/8, VMT-/8 i VMA, odnosno sa 3-krakim ventilima tip KOVM.
RAVK se, u kombinaciji sa 3-krakim ventilima VMV 15 i VMV 20, koristi za regulaciju temperature mešanjem u sistemima pripreme PTV.


RAVK

Tehnički podaci

Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehnički katalog
 
RAVK
VD52B402_RAVK.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VD52B402, Jezik: English, Datum objave: 29/09 2015
 
VMT
VMT_VD52I802.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VD52I802, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2006
 


Uputstva
 
RAVK (25-45 oC)
VIFAE12Z_RAVK_25-45.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VIFAE12Z, Jezik: (2Z) GB,PL, Datum objave: 26/05 2009
 
RAVK (25-65oC)
VI52H92Z_RAVK.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VI52H92Z, Jezik: (2Z) GB,PL, Datum objave: 28/11 2014