RAVVTermostatski element/pogon bez dodatne energije koji se može upotrebljavati u kombinaciji sa 2-krakim (prolaznim) ventilima tip RAV/8, VMT-/8 ili VMA 15.

Prvenstvena namena pogona RAVV je regulacija temperature malih rezervoara tople vode i regulacija temperature razvoda u sistemima centralnog grejanja.
Postoji i specijalna izvedba, konstruisana tako da je deo kapilare pretvoren u zavojnicu kako bi se koristio kao senzor minimalne temperature. Ovo se može koristiti za regulaciju zagrejača vazduha.


RAVV

Tehnički podaci

Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehnički katalog
 
RAVV
VD52O702_RAVV.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VD52O702, Jezik: English, Datum objave: 29/09 2015
 
VMT
VMT_VD52I802.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VD52I802, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2006
 


Uputstva
 
RAVV
VI52G55S_RAVV.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VI52G55S, Jezik: (5S) DK,GB,DE,SE,PL, Datum objave: 26/05 2009