RAVITermostatski element/pogon bez dodatne energije koji se može upotrebljavati u kombinaciji sa 2-krakim (prolaznim) ventilima tip RAV-/8 i VMT-/8, odnosno sa 3-krakim ventilima tip VMV i KOVM.

Prvenstvena namena pogona RAVI je regulacija temperature malih sistema pripreme PTV - bilo da se radi o protočnom zagrevanju ili o zagrevanju u rezervoarima.


RAVI

Tehnički podaci

Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: No text, Datum objave: 18/02 2008
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
RAVI
RAVI-.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJFAZ102, Jezik: English, Datum objave: 23/03 2006
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehnički katalog
 
RAVI
VDLJN102_RAVI.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDLJN102, Jezik: English, Datum objave: 09/08 2017
 
VMT
VMT_VD52I802.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VD52I802, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2006
 


Uputstva
 
RAVI
VI5AB302_RAVI.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI5AB302, Jezik: English, Datum objave: 29/03 2016
 
RAVI (UK)
vigbi100.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VIGBI100, Jezik: No text, Datum objave: 30/05 2003