AMV(E) 10/13AMV 10/13 su pogoni za trotačkastu regulaciju a AME 10/13 su pogoni za regulaciju sa modulišućim upravljanjem. Pogoni AMV(E) 13 su sa sigurnosnom funkcijom.

Pogoni se mogu upotrebljavati da obezbede sigurnosno zatvaranje ventila u slučaju nestanka električnog napajanja. Osim osnovnih funkcija, kao što je indikacija položaja, pogoni su opremljeni krajnjim kontaktima osetljivim na silu, što osigurava zaštitu pogona od preopterećenja.


AMV(E) 10/13

Tehnički podaciKataloški brojNapajanje
(V ac)
Potrošnja električne energije
(VA)
Tip regulacijeMax. sila na vretenu
(N)
Brzina zatvaranja
(s/mm)
Povratna opruga

AME 10

082G3005 244Modulišuća / 3-tačkasta30014Ne

AME 13

082G3006 249Modulišuća / 3-tačkasta30014Da

AMV 10

082G3001 2302.153-tačkasta30014Ne
082G3002 242.153-tačkasta30014Ne

AMV 13

082G3003 23073-tačkasta30014Da
082G3004 2473-tačkasta30014Da


Dokumentacija

Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJIRH302, Jezik: English, Datum objave: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF602_EU Declaration of conformity_Electrical actuators_RoHS.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLEF602, Jezik: English, Datum objave: 07/12 2016
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Prospekt
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2016
 


Sertifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY502_AME10_33.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: EDLFY502, Jezik: English, Datum objave: 01/03 2017
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N845_AMV10_33.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: ED95N845, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/09 2016
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N902_AMV10_33.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: ED95N902, Jezik: English, Datum objave: 26/12 2016
 


Uputstva
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VIHOG100, Jezik: No text, Datum objave: 24/09 2015
 
AME 10, AME 11
EI96L41F_AME10-11.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: EI96L41F, Jezik: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Datum objave: 01/03 2017
 
AME 13
EI96J38C_AME13.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: EI96J38C, Jezik: (8C) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Datum objave: 13/03 2017
 
AMV 10, AMV 11
EI96E700_AMV10-11.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: EI96E700, Jezik: No text, Datum objave: 01/03 2017
 
AMV 13
EI96H500-AMV13.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: EI96H500, Jezik: No text, Datum objave: 13/03 2017