Regulacija radijatorskog grejanja

013G3210Ventili sa uronskom cevi

013G3210

Tehnički podaciKataloški broj 013G3210 
Tip RA 15/6T 
Plan Podni priključak 
Priključak na sistem Rp 1/2 
Priključak na radijator R 1/2 
Kvs 1.00 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  °C