Regulatori temperature za daljinsko grejanje

003H6910Zavarne spojnice

003H6910

Tehnički podaci